Byggutsättning

Vi har stor erfarenhet av olika varianter av byggutsättning. Allt från villor till hus på 19 våningar.

Se mer

Mark och anläggningsmätning

Mark och anläggningsmätning är det område som vi har störst erfarenhet av efter våra 30 år branschen.
Behöver ni hjälp med mätning till VA-jobb, vägprojekt, gator med mera kan ni med förtroende vända er till oss.
Vi kan erbjuda den hjälp ni behöver.

"Behörighetstyp 1" hos Trafikverket. Det betyder att vi både kan och får vara
mätningsansvariga på projekt där Trafikverket är beställare.

Se mer

Maskinstyrning

Positionsbolaget AB har arbetat med maskinstyrning i över 20 år. I början handlade det ofta om styrning med laser men vårt första uppdrag med styrning av hyvel med totalstation genomfördes redan 1998. Några år senare började det även dyka upp GPS-mottagare på grävmaskiner. Hela tiden har maskinstyrningen funnits med i företagets utveckling. Vi skapar 3D-modeller som maskinerna använder och ser till att allt fungerar som det ska på projektet.

Se mer

Flygmätning med UAS

Flygmätning med UAS ("drönare") är ett område som utvecklats snabbt de senaste åren. Positionsbolaget AB har haft egen utrustning för ändamålet sedan sommaren 2013. Vi har genomfört flera hundra flygningar och har därför stor erfarenhet av den här typen av uppdrag.

Exempel på användningsområden:
+ Inventering av bergtäkter
+ Inventering av deponier
+ Skapa underlag för volymberäkningar
+ Relationsunderlag
+ Dokumentation av arbetsområdet innan projektstart
+ Underlag för projektering
+ Högupplösta ortofoton
+ Kartläggning i 3D av golfbanor
+ Kontroll av stormfälld skog

Positionsbolaget AB har tillstånd från Transportstyrelsen att flyga UAS i klass 1B. Vi har även,
som ett av få företag, tillstånd från Länsstyrelsen att fotografera med UAS i hela landet.

Volymberäkningar

Vi har stor vana att göra volymberäkningar av både större och mindre projekt. Om det gäller
en grushög eller ett helt vägprojekt så kan vi göra beräkningar med ett tillförlitligt resultat.

Inmätningar

Vi gör inmätningar inför projektering eller tillståndsansökningar. Det kan handla om stora inmätningar som tar flera dagar eller mindre som görs på någon timme. Oavsett vilket levererar vi underlaget ni behöver på den utlovade tiden. Inmätningarna görs med GPS/GNSS-utrustning eller totalstation. Ofta i en kombination.

NIR

Ett område där våra kunskaper och utrustningar kan komma till stor nytta är inom jordbruket. Med en speciell kamera ombord på en av våra UAS kan vi fotografera i NIR, "near infrared". Datan i dessa bilder går sedan att använda för att se hur grödan växer på åkrarna. Resultatet går att läsa som ett VI, "vegetabiliskt index". Vi har haft samarbete med Hushållningssällskapet i Skåne inom detta område.

Kontaktuppgifter

© 1997-2017 Positionsbolaget AB